منابع کنکور ارشد معماری- گرایش معماری منظر

ردیف

مواد امتحانی

ضرایب

1

زبان عمومی و تخصصی

ضریب 2

2

دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تاسیسات)

ضریب 1

3

دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ معماری جهان، معماری معاصر، معماری اسلامی، مبانی نظری معماری)

ضریب 2

4

درک عمومی معماری

ضریب 1

5

درک عمومی معماری منظر

ضریب 3

6

پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری منظر)

ضریب 5

 

 

نام کتاب

نام مولف

نام مترجم

انتشارات

ملاحظات

1

آشنایی با طراحی محیط و منظره

جان استلوچ

 

سازمان پارکهاوفضای سبز شهرداری تهران

 

2

تاریخ  معماری وشهرسازی ایران

 

 

سازمان میراث فرهنگی

مجموعه مقالات کنگره ارگ بم

3

سیر منظره پردازی در هنر اروپا

کنت کلارک

بهنام خاوران

نشر ترمه

مقالات مربوط به زیباشناسی باغ

4

مجموعه مقالات سمینار فضای سبز

 

 

سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری

 

5

باغهای ایران و کوشکهای ان

رونالد ویلبر

مهیندخت صبا                  

بنگاه ترجمه ونشر کتاب

 

6

پژوهش وشناخت باغهای ایران وباغهای تاریخی شیراز

علیرضا اریان پور

 

 

 

7

تداوم طراحی باغ ایرانی در تاج محل

حسین سلطان زاده

 

دفتر پژوهشهای فرهنگی

 

8

مصاحبه با مرحوم پیرنیا در مورد باغ ایرانی

 

 

مجله آبادی

 

9

فضای سبز شهری

 

 

مرکز مطالعات و برنامه ریزی وزارت کشور

جلد نهم از کتاب سبز شهرداری

10

آشنایی با معماری اسلامی ایران

دکتر محمد کریم پیرنیا

 

منبع:وبلاگ معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

+ نوشته شده توسط علی خیاطی خسرقی در پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 0:7 |